Vol. 8, №1, 2016
РусскийEnglish

INFORMATION TECHNOLOGIESDIGITAL METHODS OF EXPRESS-DIAGNOSTICS QUALITY OF SUBSTANCES OF DIFFERENT PHYSICOCHEMICAL NATURE (a generalization of our results)
Valery A. Tkal', Inga A. Zhukovskaya, Anna V. Sharaeva, Nadezhda N. Vodolazova

Branch of St. Petersburg state economic University in Veliky Novgorod, http://www.finec-nv.ru
173000, Veliky Novgorod, Russian Federation
Valery.Tkal@yandex.ru, ingaleks@mail.ru, asharaeva.mail.ru, vodolazovanadezhda@nail.ru

Received 20.03.2016
Abstract. The present work offers the methods of express diagnostics of quality of substances of different physicochemical nature, recording their color and its changes under influence of various external factors, based on digital image processing. The object of digital processing is digitized using professional flatbed scanners and digital image apparatuses of the investigated substances. Quality assessment of substances and registration of it changes based on building of differential contrast (zero and not zero), the luminance characteristics of intensity profiles, areas of equal contrast and the decomposition of the digitized image by color channels, which allows to quantify the quality and the change of the diagnosed objects, and reduces the subjective factor due to their visual perception. No visually perceive changes in the material are easily registered by the digitizers. Zero differential contrast corresponds to identical images and there is no influence of the investigated factor on this substance. The developed method of quality assessment, registration, changes, research, and visualizations taking place in the substance of the processes, detection of counterfeit products, as comparing with efficiency of different methods, wavelet bases, etc., is easy to implement, has the immediacy, accessibility and tested in the diagnosis of substances of different physicochemical nature.

Keywords: substances, diagnostics, digital processing, wavelet analysis, single crystal, image, technique, express analysis, quantitative criteria, color, difference contrast, brightness feature, intensity profile, region of equal contrast, visualization

UDC 004.932

Bibliography – 28 references

RENSIT, 2016, 8(1):55-72 DOI: 10.17725/rensit.2016.08.055
REFERENCES
 • Bowen DK., Tanner BK. High Resolution X-ray Diffractometry and Topography. Taylor & Francis e-Library, 2005, 278 р.
 • Suvorov EV. Fizicheskie osnovy sovremennykh metodov issledovaniya real'noy struktury kristallov [Physical basis of modern methods of investigation of real structure of crystals].Chernogolovka, 1999, 232 p.
 • Shulpina IL. Rentgenovskaya difraktsionnaya topografiya. Etapy i tendentsii razvitiya [X-ray diffraction topography. Stages and tendencies of development. Poverkhnost'. Rentgenovskie, Sinkhrotronnye i Nejtronnye Issledovaniya, 2000, 4:3-18 (in Russ.).
 • Danil'chuk LN, Okunev AO, Tkal' VA. Rentgenovskaya topografiya na osnove effekta Bormana [X-ray topography on the base of Bormann effect]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012, 341 p.
 • Chui CK. An Introduction to Wavelets. Moscow, Mir Publ., 2001, 412 p.
 • Soifer VA. Methods of computer image processing. Moscow, Fizmatlit Publ., 2001, 784 p.
 • Schlicht HJu. Tsifrovaya obrabotka tsvetnykh izobrazhenii [Digital processing of color images]. Moscow, Addison-Wesley-EKOM Publ., 1997, 336 p.
 • Gonzalez R, Woods R. Digital image processing. Moscow, Technosphera Publ., 2005, 1072 p.
 • Antipova LV, Glotova IA, Rogov IA. Metody issledovaniya myasa i myasnykh produktov [Research methods of meat and meat products]. Moscow, Kolos Publ., 2004, 571 p.
 • 10. Traubenberg SE, Astashenkova NV, Andrievskaya OV, Popova ZV. Teoreticheskie i prakticheskie osnovy primeneniya instrumental'nykh metodov analiza dlya kontrolya kachestva i bezopasnosti pischevykh produktov [Theoretical and practical bases of application of instrumental analytical methods for quality control and food safety]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Pischevaya tekhnologiya. KubGTU Publ., 2003, 5,6:97-101 (in Russ.).
 • Antipova LV, Glotova IA, Panov VP, Titov SA. Kontrol tsvetnosti myasa i myasnykh produktov na osnove metodov spektrofotometrii [Control of the color of meat and meat products based on the methods of spectrophotometry]. Myasnaya Industriya, 2002, 8:48-50 (in Russ.).
 • Gerasimov AV, Burygina YS. Metod opredeleniya tsvetovykh parametrov produktov pitaniya [Method of determining of food color parameters]. Khranenie i pererabotka selkhozsyrya, 2003, 8:82-83 (in Russ.).
 • Krasnov AE, Nikolaeva SV, Krasnikov SA, Kuznetsova YG, Drohanov AN. Tsvetomikrostrukturny analiz kachestva pischevykh produktov [Color and microstructural analysis of the quality of food products]. Myasnaya Industriya, 2004, 11:52-60 (in Russ.).
 • Zhukovskaya IA, Sharaeva AV, Ivanova TD, Myagkova YA, Tkal' VA. Express-diagnostika otsenki kachestva i vyyavlenie fal'tsifitsirovannoy produktsii [Express-diagnostics of quality evaluation and detection of counterfeit products]. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov, 2014, 12(80):60-66 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Okunev AO, Sharayeva AV. Express-diagnostika, osnovannaya na registratsii tsvetovykh kharakteristik issleduemogo veschestva [Express-diagnostics based on registration of the color characteristics of a test substance]. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov, 2008, 11(74):32-37 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Okunev AO, Glushchenko LF, Sharayeva AV. Kontrol kachestva myasnogo syr'ya po tsvetovym kharakteristikam [Quality control of raw meat by color characteristics]. Myasnaya Industriya, 2007, 6:61-64 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Okunev AO, Sharayeva AV. Primenenie komp'yuternykh tekhnologiy dlya issledovaniya izmeneniy tsveta kolbasnykh izdeliy [The use of computer technology for studying changes in the color of sausage products]. Myasnaya industriya, 2007, 9:34-37 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Okunev AO, Glushchenko LF, Sharayeva AV. Tsifrovye metody vizualizatsii processa posola myasa [Digital methods of visualizing the process of meat salting]. Khranenie i pererabotka selkhozsyrya, 2005, 10:19-24 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Okunev AO, Zhukovskaya IA. Yarkostny i chastotny analiz izobrazheniy defektov struktury [Brightness and frequency analysis of images of structure defects]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012, 385 p.
 • Tkal' VA, Sharayeva AV, Zhukovskaya IA. Komp'yuternaya diagnostika kachestva [Computer diagnostics of quality]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012, 285 p.
 • Tkal' VA, Okunev AO, Sharayeva AV. Tsifrovye metody express-diagnostiki kachestva pischevykh produktov i vizualizatsii processa posola myasa [Digital methods of express-diagnostics of food quality and visualization the process of meat salting]. Veliky Novgorod, Yaroslav-the-Wise NovSU Publ., 2008, 316 p.
 • Tkal' VA, Zhukovskaya IA. Tsifrovye metody povysheniya kachestva experimental'nogo kontrasta defektov struktury monokristallov [Digital methods of improving the quality of the experimental contrast from structure defects of single crystals]. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov, 2013, 4:28-37 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Petrov MN. Kolichestvennaya otsenka effektivnosti veyvlet-obrabotki izobrazheniy defektov struktury monokristallov [Quantitative assessment of the effectiveness of wavelet processing of images of structural defects of single crystals]. Poverkhnost'. Rentgenovskie, Sinkhrotronnye i Neitronnye Issledovaniya, 2011, 5:14-20 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Petrov MN, Voronin NA, Dzyuba IV. Ustranenie fonovoy neodnorodnosti experimental'nogo kontrasta defektov struktury monokristallov [Elimination of the background nonuniformity of the experimental contrast from structure defects of single crystals]. Poverkhnost'. Rentgenovskie, Sinkhrotronnye i Neitronnye Issledovaniya, 2010, 1:30-37 (in Russ.).
 • Tkal' VA, Dzyuba IV, Danylchuk LN. Modelirovanie teoreticheskogo kontrasta defektov struktury razlichnogo tipa s "zashumlyayuschimi faktorami" [Simulation of the theoretical contrast with the "noisy factors" from structure defects of various types]. Poverkhnost'. Rentgenovskie, Sinkhrotronnye i Neitronnye Issledovaniya, 2009, 10:59-65 (in Russ.).
 • Rogers D. Procedural Elements for Computer Graphics. Moscow, Mir Publ., 1989, 512 p.
 • Ahumada AJ, Jr. Computational image quality metrics: A review. In SID Symposium Digest, 1993, pp. 305-308.
 • Avcibas I, Sankur B, Sayood K. Statistical evaluation of image quality measures. J. Electronic Imaging, 2002, 11(2):206-223.


Full-text electronic version of this article - web site http://en.rensit.ru/vypuski/article/143/8(1)-55-72e.pdf