Vol. 6, №1, 2014
РусскийEnglish

SOLID STATE PHYSICSEFFECT OF VORTEX MECHANICAL IMPACT ON THE DIAMOND CRYSTALS
Karasev V. Yu.

Scientific-Technical Center "Phonon"
143900, Moscow region, Russian Federation
murena11@bk.ru

Received 10.06.2014
We present a new principle of mechanical wave action on the diamond crystals. The principal possibility of irreversible strongly nonequilibrium phenomena in diamond crystals in the formation of their volume wave beams with screw perturbation wavefront. Interaction of these wave flows as the amount of diamond lead to a change in the structure of the defect-diamond impurity, relieve internal stresses and the formation of the crystal morphology of the surface relief without directly touching the surface of the entire tool. Using the principle of wave action on the diamond crystals allows to form surface described by the equations of the second order (spherical, cylindrical, conical). The results of the mechanical action of the abrasive grains tool, their trajectories with certain crystallographic directions on the diamond surface. The hypotheses of formation and interaction of wave energy flows of elastic deformations in the volume of the diamond.

Keywords: quantum wave action, helical perturbation wavefront energy vortexes, the elastic strain field, non-equilibrium state, dynamic vortex environment.

UDC 621.3+537.33

Bibliography 22 references

RENSIT,
2014, 6(1):80-98
REFERENCES
 • Khar'kiv AD, Zinchuk NN, Zuev VM. Istoriya almaza [The history of diamond]. Moscow, Nedra Publ., 1997, 601 p.
 • Vavilov VS. Almaz v tverdotel'noy elektronike [Diamond in solid state electronics]. UFN, 1997, 167(1):17-22 (in Russ.).
 • Kvaskov VB. (ed.) Almaz v elektronnoy tekhnike [Diamond in electronics]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1990, 248 p.
 • Pintus SM, Karasev VYu, Gladchenkov EV. Rol' volnovykh yavleniy v processe obrabotki kristallov almaza [Role wave phenomena in the processing of diamond crystals]. Mikroelektronika, 2011, 40(6):430-440 (in Russ.).
 • Epifanov VI, Pesina AYa, Zykov LV. Tekhnologiya obrabotki almazov v brillianty [Processing technology of diamonds to brilliants]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1976, 319 p.
 • Evdokimova VN. Peredacha tekhnologii: pravovye regulirovaniya i pravoprimenitel'naya praktika v RF [Technology Transfer: legal regulation and practice in the Russian Federation]. Moscow, INITs Rospatenta Publ., 2001, 30 p.
 • Karasev VYu. Sposob obrabotki ploskikh poverkhnostey i ustroysrvo dlya ego osuschestvleniya [A method for processing of flat surfaces and a device for its implementation].Patent SU no. 1541034 А1, 07.02.1990.
 • Korn G, Korn T. Spravochnik po matematike [Handbook of Mathematics]. Moscow, Nauka Publ., 1978, pp. 64-69.
 • Karasev VYu. Sposob obrabotki poverkhnosti tverdogo tela [A method of processing a solid surface]. Patent RU no. 2494852, 17.07.2012.
 • Landau LD, Lifshits EM. Teoriya uprugosti [Theory of elasticity], v.7. Moscow, Nauka Publ., 1987, 248 p.
 • Lipson AG, Kuznetsov VA. Vzaimodeystvie uprugoy energii s vysokodispersnoy kristallicheskoy sredoy [Interaction a elastic energy with the crystal environment]. DAN, 1993, 332(2):172-175.
 • Alnaznoe syr'e. Uchebno-spravochne posobie [Diamond Raw. Training manual]. Moscow, Nauka Publ., 2007, 304 p.
 • Karasev VYu., Nozhkina AV, Pintus CM. Spocob obrabotki almazov [A method for diamonds processing]. Patent RU no. 2012147891, 12.11.2012.
 • Karasev VYu, Kryukov VD, Kuznetsov MG, Pintus SM, Lamin MA, Pchelyakov OP, Sokolov LV. Osobennosti rosta plenok kremniya na almaznykh podlozhkakh [Features of growth of diamond films on silicon substrates]. Mikroelektronika, 2005, 34(1):37-42.
 • Skuchik E. Osnovy akustiki [Fundamentals of acoustics], v. 1. Moscow, IL Publ., 1958, 616 p.
 • Orlov YuL. Mineralogiya almaza [Mineralogy diamond]. Moscow, Nauka Publ., 1984, 170 p.
 • Karasev VYu, Pintus SM, Gladchenkov EV, Bezpalov OA. Proekt "Talisman" - innovatsiya v obrabotke almazov [The Project "Talisman" - innovation in diamond processing]. Yuvelirnaya Rossiya, 2011, 33(3):71-73.
 • Prigozhin I, Defey R. Khimicheskaya termodinamika [Chemical Thermodynamics]. Novosibirck, Nauka Publ., 1966, 510 p.
 • Korolenko PV. Opticheskie vikhri [Optical vortices]. Sorosovsky obrazovatel'ny zhurnal, 1998, 6:94-99.
 • Nozdrev VF, Senkevich AA. Kurs statisticheskoy fiziki [Course of statistical physics]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1965, 288 p.
 • Landau LD, Lifshits EM. Statisticheskaya fizika, ch.1 [Statistical Physics, Part 1]. Moscow, Nauka Publ., 1976, 584 p.
 • Prigogine I, Stengers I. Order Out Of Chaos: Man's New Dialogue With Nature. Ny, Flamingo, 1984.


Full-text electronic version of this article - web site http://elibrary.ru