Vol. 10, no.2, 2018
РусскийEnglish

Vol.10, no.2

2018


CHRONICLE


KOTELNIKOV INSTITUTE OF RADIOENGINEERING AND ELECTRONICS OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES - 65 YEARS OLD
Yuri V. GulyaevRADIOLOCATION


RADAR LOCATION ASTRONOMY
Vladimir A. Kotelnikov, Gennady M. Petrov


RADAR OBSERVATIONS OF PLANETS WITH RT-70 PLANETARY RADAR IN EVPATORIA
Alexander I. Zakharov, Lyudmila N. Zakharova, Alexander S. Nabatov, Viktor P. Sinilo, Mark V. Sorochinskii


PETROV AND HIS LABORATORY "PLANETARY RADAR SYSTEMS"
Oleg N. Rzhiga, Alexander L. Zaitsev, Alexander I. Zakharov, Vladlen I. Kaevitser, Nataly V. Rodionova


MULTI-FREQUENCY RADAR LOCATION OF THE "EFFECTIVE" SOIL MOISTURE
Anatoly А. Kalinkevich, Boris G. Kutuza, Vasiliy N. Marchuk, Vladimir M.Masyuk, Victor A. Pliushchev


ULTRA WIDEBAND SOUNDING SIGNALS IN HYDROACOUSTIC SYSTEMS
Anatoly V. Sknarya, Anatoly A. Razin, Sergey A. Toshchov, Aleksey I. Demidov


MULTI-BASELINE INTERFEROMETRIC SIDE SCAN SONAR FOR THE CONSTRUCTION OF HIGH-PRECISION BATHYMETRY
Roman O. Boldinov, Anatoly V. SknaryaRADIOELECTRONICS


DYNAMIC CHAOS IN IRE: THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT
Nikolay N. Zalogin


NOISE RADAR OF MILLIMETER RANGE
Vladimir V. Kolesov, Evgeny A. MyasinBIOMEDICAL RADIOELECTRONICS


DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE HUMAN ORGANISM WITH THE "CHARM"-DIAGNOSTIC COMPLEX
Nikolay D. Devyatkov, Vladimir Ya. Kislov, Vladimir V. Kolesov, Vladimir I. Grachev


INTELLIGENT VIDEO MONITORING OF THE BEHAVIOR OF RATS IN THE SOCIAL RECOGNITION TEST OF COGNITIVE CAPACITY ON THE WORKING MEMORY
Alexei A. Morozov, Olga S. Sushkova, Yuri V. ObukhovINFORMATION TECHNOLOGIES


DYNAMIC-CHAOS INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DATA TRANSMISSION, STORAGE, AND PROTECTION
Yuri V. Gulyaev, Rostislav V. Belyaev, Georgy M. Vorontsov, Nikolay N. Zalogin, Valerii I. Kalinin, Erast V. Kal'yanov, Vladimir V. Kislov, Vladimir Ya. Kislov, Vladimir V. Kolesov, Evgeny A. Myasin, Evgeny P. Chigin


DIRECT CHAOTIC COMMUNICATIONS AND ACTIVE RFID TAGS FOR INTERNET OF THINGS AND INTERNET OF ROBOTIC THINGS
Alexander S. Dmitriev, Anton I. Ryzhov, Maxim G. Popov


CHARACTERISTICS OF ERROR-CORRECTING SHORTENED BLOCK TURBO-CODES OF ITERATIVE RECEPTION OF INFORMATION
Lev E. Nazarov, Pavel V. Shishkin


SEMANTIC FUSION AND JOINT ANALYSIS OF TERAHERTZ AND 3D VIDEO IMAGES BY THE MEANS OF OBJECT-ORIENTED LOGIC PROGRAMMING
Alexei A. Morozov, Olga S. Sushkova, Alexander F. Polupanov, Gennady K. Mansurov, Stanislav K. Paprotskiy, Alexander V. Yanushko, Nadezda G. Petrova, Alexander S. Bugaev
Full-text electronic version of this issue - web site http://en.rensit.ru/vypuski/article/259/10(2)131-340e.pdf