RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies.
Vol. 7, №2, 2015
РусскийEnglish
SHUNHONG ZHANG
Peking University, Center for Applied Physics and Technology, College of Engineering, http://www.pku.edu.cn
Beijing 100871, China
Papers
1. Shunhong Zhang, Jian Zhou, Qian Wang, Xiaoshuang Chen, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena. PENTA-GRAPHENE: A NEW CARBON ALLOTROPE. RENSIT, 2015, 7(2)191-207; DOI: 10.17725/rensit.2015.07.191.