Vol. 10, no. 1, 2018
РусскийEnglish
EVGENY V. ZAYTSEV
Research Fellow
VNIIalmaz, http://www.vniialmaz.ru, LLC AkKoLab, http://www.akkolab.ru
Moscow 129110, Russian Federation
gliese3@gmail.com

Papers:
1. Denis Yu. Kornilov, Sergey V. Tkachev, Evgeny V. Zaytsev, Vitaly P. Kim, Alexey E. Kushnir. PRINTER TECHNOLOGIES IN ELECTRONICS. MATERIALS AND DEVICES FOR PRINTING – FIRST RUSSIAN SEMINAR (Moscow, December 15, 2017). RENSIT, 2017, 9(2):181-204; DOI: 10.17725/rensit.2017.09.181.
2. Evgeny V. Zaytsev, Kirill А. Bukunov, Grigory S. Bocharov, Pavel N. Chuprov, Sergey V. Tkachev, Denis YU. Kornilov, Elena S. Kurkina, Sergey P. Gubin, Alexander V. Eletskii. GRAPHENE MICROTUBES - NEW TYPE OF CARBON MATERIALS. RENSIT, 2018, 10(1):59-64; DOI: 10.17725/rensit.2017.09.059.
3. Pavel N. Chuprov, Evgeny V. Zaytsev, Elena YU. Buslaeva, Sergey P. Gubin. ELECTROPHORETIC SEDIMENTATION OF GRAPHENE OXIDE ON CYLINDRICAL SURFACE OF MICROWIRES. RENSIT, 2018, 10(1):65-70; DOI: 10.17725/rensit.2017.09.065.