Vol. 11, no. 1, 2019
РусскийEnglish
ALEXANDER I. ZAKHAROV
Dr Sci Phys-Math, Senior Research Fellow
Kotelnikov IRE of RAS, Fryazinsky branch, http://fire.relarn.ru br> Fryazino 141190, Moscow Region, Russia
aizakhar@ire.rssi.ru
Papers:
1. Alexander I. Zakharov, Lyudmila N. Zakharova, Alexander S. Nabatov, Viktor P. Sinilo, Mark V. Sorochinskii. RADAR OBSERVATIONS OF PLANETS WITH RT-70 PLANETARY RADAR IN EVPATORIA. RENSIT, 2018, 10(2):167-174; DOI: 10.17725/rensit.2018.10.167.
2. Oleg N. Rzhiga, Alexander L. Zaitsev, Alexander I. Zakharov, Vladlen I. Kaevitser, Nataly V. Rodionova. PETROV AND HIS LABORATORY "PLANETARY RADAR SYSTEMS". RENSIT, 2018, 10(2):175-192; DOI: 10.17725/rensit.2018.10.175.
3. Alexander I. Zakharov, Liudmila N. Zakharova. POTENTIAL OF PHASE MEASUREMENTS IN RADAR INTERFEROMETRY FOR THE OBSERVATION OF EMERGENCY SITUATIONS BUREYA LANDSLIDE CASE. RENSIT, 2019, 11(1):31-38; DOI: 10.17725/rensit.2019.11.031.
4. Liudmila N. Zakharova, Alexander I. Zakharov. SEASONAL VARIATIONS OF VEGETATION COVER SCATTERING PROPERTIES. RENSIT, 2019, 11(1):49-56; DOI: 10.17725/rensit.2019.11.049.