RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies.
Vol. 8, no. 1, 2016
РусскийEnglish
VODOLAZOVA NADEZHDA NIKOLAEVNA
PhD Sci Agricult., Associate professor
Branch of St. Petersburg state economic University in Veliky Novgorod, http://www.finec-nv.ru
173000, Veliky Novgorod, Russian Federation
vodolazovanadezhda@mail.ru
Papers:
1. Tkal' Valery A., Zhukovskaya Inga A., Sharaeva Anna V., Vodolazova Nadezhda N. DIGITAL METHODS OF EXPRESS-DIAGNOSTICS QUALITY OF SUBSTANCES OF DIFFERENT PHYSICOCHEMICAL NATURE (summarizing article). RENSIT, 2016, 8(1):55-72; DOI: 10.17725/rensit.2016.08.055.