Vol. 12, no. 1, 2020
РусскийEnglish
SVIATLANA A. ULASEVICH
PhD Chem
ITMO University, http://www.ifmo.ru/
9, Lomonosov str., St. Petersburg 191002, Russian Federation
ulasevich@itmo.ru
Papers:
Nikolay V. Ryzhkov, Veronika Yu. Yurova, Nadezhda Yu. Brezhneva, Sviatlana A. Ulasevich, Ekaterina V. Skorb. Photoelectrochemical Photocurrent Switching Effect in Nanostructured Anodized Titanium Dioxide and Enhancement of its Photocatalytic Activity by Layer-by-layer Polyelectrolyte Assembly. RENSIT, 2020, 12(1):153-160. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.153.