Vol. 12, no. 4, 2020
РусскийEnglish
ASHOK K. SUNDRAMOORTHY
Docent-Researcher
SRM Institute of Science and Technology, https://www.srmist.edu.in/
Kattankulathur 603203, India
ashokkumar.sun@ktr.srmuniv.ac.in

Papers:
Anatoly N. Reshetilov, Anna E. Kitova, Sergey E. Tarasov, Yulia V. Plekhanova, Alexander G. Bykov, Ashok K. Sundramoorthy, Iren E. Kuznetsova, Vladimir V. Kolesov, Pavel M. Gotovtsev. Highly Conductive Polymer PEDOT:PSS - Application in Biomedical and Bioelectrochemical Systems. RENSIT, 2020, 12(4):471-482. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.471.