Vol. 12, no. 3, 2020
РусскийEnglish
ILYA V. SINEV
PhD Phys&Math, docent
N.G. Chernyshevskii Saratov State University, https://www.sgu.ru/
83, Astrakhanskaya str., Saratov 410012, Russian Federation
sinev@mail.ru
Papers:
Andrey V. Smirnov, Ilya V. Sinev, Viacheslav V. Simakov, Vladimir V. Kolesov, Iren E. Kuznetsova. Synthesis and Characterization of Thin Nanostructured Bismuth Doped Tin Oxide Films and Sensing Studies. RENSIT, 2020, 12(3):349-360. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.349.