Vol. 12, no. 3, 2020
РусскийEnglish
VYACHESLAV V. SIMAKOV
DrSci Eng, docent
N.G. Chernyshevskii Saratov State University, https://www.sgu.ru/
83, Astrakhanskaya str., Saratov 410012, Russian Federation
simakov@mail.ru
Papers:
Andrey V. Smirnov, Ilya V. Sinev, Viacheslav V. Simakov, Vladimir V. Kolesov, Iren E. Kuznetsova. Synthesis and Characterization of Thin Nanostructured Bismuth Doped Tin Oxide Films and Sensing Studies. RENSIT, 2020, 12(3):349-360. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.349.