Vol. 12, no. 1, 2020
РусскийEnglish
NIKOLAY V. RYZHKOV
Post-graduate
ITMO University, http://www.ifmo.ru/
9, Lomonosov str., St. Petersburg 191002, Russian Federation
ryzhkov@itmo.ru
Papers:
Nikolay V. Ryzhkov, Veronika Yu. Yurova, Nadezhda Yu. Brezhneva, Sviatlana A. Ulasevich, Ekaterina V. Skorb. Photoelectrochemical Photocurrent Switching Effect in Nanostructured Anodized Titanium Dioxide and Enhancement of its Photocatalytic Activity by Layer-by-layer Polyelectrolyte Assembly. RENSIT, 2020, 12(1):153-160. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.153.