Vol. 12, no. 4, 2020
РусскийEnglish
YULIA V. PLEKHANOVA
PhD Bio
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of RAS, http://www.ibpm.ru/
Pushchino 142290, Moscow Region, Russian Federation
plekhanova@ibpm.pushchino.ru

Papers:
Anatoly N. Reshetilov, Anna E. Kitova, Sergey E. Tarasov, Yulia V. Plekhanova, Alexander G. Bykov, Ashok K. Sundramoorthy, Iren E. Kuznetsova, Vladimir V. Kolesov, Pavel M. Gotovtsev. Highly Conductive Polymer PEDOT:PSS - Application in Biomedical and Bioelectrochemical Systems. RENSIT, 2020, 12(4):471-482. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.471.