Vol. 10, no. 2, 2018
РусскийEnglish
VLADIMIR V. KISLOV
Dr Sci Phys-Math, Professor
Kotelnikov IRE of RAS, http://cplire.ru br> 11/7, Mokhovaya str., Moscow 125009, Russian Federation
info@cplire.ru
Papers:
Yuri V. Gulyaev, Rostislav V. Belyaev, Georgy M. Vorontsov, Nikolay N. Zalogin, Valerii I. Kalinin, Erast V. Kal'yanov, Vladimir V. Kislov, Vladimir Ya. Kislov, Vladimir V. Kolesov, Evgeny A. Myasin, Evgeny P. Chigin. DYNAMIC-CHAOS INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DATA TRANSMISSION, STORAGE, AND PROTECTION. RENSIT, 2018, 10(2):279-312; DOI: 10.17725/rensit.2018.10.279.