Vol. 7, №2, 2015
РусскийEnglish
YOSHIYUKI KAWAZOE
Dr Sci.Nat., Prof.
Institute for Materials Research, Tohoku University
Katahira 2-1-1, Aoba-ku, Sendai 980-8577, Japan
+81-22-215-2054, kawazoe@imr.edu
Papers:
1. Belosludov V.R., Uchida Tsutomu, Belosludov Rodion, Kawazoe Yoshiyuki. CLATHRATE HYDRATES AS A BLOCKING OF OIL SEEPAGE FROM THE BROKEN TUBE IN A BOTTOM OF SEE. RENSIT, 2010, 2(1-2):177-180.
2. Shunhong Zhang, Jian Zhou, Qian Wang, Xiaoshuang Chen, Yoshiyuki Kawazoe, Puru Jena. PENTA-GRAPHENE: A NEW CARBON ALLOTROPE. RENSIT, 2015, 7(2)191-207; DOI: 10.17725/rensit.2015.07.191.