RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies.
Vol. 7, №2, 2015
РусскийEnglish
BURTSEVA ЕVDOKIYA К.
student
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, http://www.s-vfu.ru
Yakutsk, 677000 Russian Federation
+7 924 868 0254
Papers
1. Neustroev Efim P., Nogovitsyna Mariya V., Solovyova Yuliya S., Alexandrov Grigory N., Burtseva Еvgokiya К. STUDY OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THERMALLY REDUCED GRAPHENE OXIDE. RENSIT, 2015, 7(2):162-167; DOI: 10.17725/rensit.2015.07.162